Homepage

 
   
 

 

 

 


Hier een kort verslag van de restauratie!

Deze auto is van bouwjaar 1974, en is in 1995 terug verscheept van de USA  (California),  naar de UK  en is na ruim een jaar weer door verkocht naar Nederland. Deze bruin/rode TR6, met kenteken YYY600, is in december 1998 In mijn bezit gekomen, met de bedoeling deze op te knappen en er in de zomer mee te toeren. In Maart van 1999 ben ik begonnen een inventarisatie te maken om te zien wat er

gebeuren moest om deze auto weer in goede staat te brengen, en er nog jaren plezier van te hebben.


 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 

 

Na een grondige inspectie bleek al snel dat er veel verborgen roest aanwezig was, en er veel onderdelen aan vervanging toe waren, zoals binnen schermen,vloerdelen en wielkuipen achter. Toen heb ik besloten deze TR6  kompleet body-off te gaan restaureren, en dan in een keer alles goed aan te pakken!

Om over deze restauratie  te vertellen  wil ik u graag verwijzen naar de “foto gallery”optie Restauration.


 

 


 

 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 

 

Here a brief report of the restoration!

 

This car is built in 1974, and in 1995 shipped from the USA (California), to the UK and  after more than one year re-sold to the Netherlands. These brown / red TR6, with registration YYY600, came in  december   1998  into my possession, with the intention to refurbish and summer touring. In March of 1999 I started an inventory to see what needed  to have this car back in good state, and have fun for a lot of more years. After a thorough inspection it quickly became apparent that a lot of hidden rust was present, and many parts needed replacement, as inner wings, floor panels  and rear wheel arches. Then I decided to go for a full body-off restoration of this TR6 and do it right in one time.

 

To tell about this restoration, I would like to refer to the "photo gallery" option restoration!.