Homepage

 
   
 

 

 

 


De geschiedenis van de TR6            (Klik op vlag voor up-dates per jaar)

De TR6 werd geïntroduceerd in januari 1969, met vergelijkbare chassis en loopwerk onderdelen die werden gebruikt in de TR5/TR250

Echter, werd de carrosserie, met behoud van enkele elementen van de TR5/TR250 ontwerp, extern gerestyled door Karmann.Afgezien van het afronden van de lijnen, gaf het ontwerp de auto ook meer bagage ruimte.


 
   
1968
 
   
1969
 
   
1970
 
   
1971
 

 

Dat een front anti-roll bar nu deel uitmaakte van de specificatie en

de auto van bredere wielen was voorzien, gaf dit de auto een lagere uitstraling slank en zeer snel. Dit was natuurlijk te danken aan de gladde 6 cilinder inline motor van 2498c. Deze motor is een krachtige betrouwbare 6 cilinder met voor de UK markt een injectie uitvoering van 150 pk en voor de US een carburateur uitvoering van 105 pk. De Britse benzine injectie versie werd teruggebracht tot 125 pk in 1973 door de nokkenas te verbouwen en de brandstof injectie aan te passen.  Deze veranderingen maakte de TR6 smoother en meer flexibel. De TR6 werd tijdens de productie periode op meerdere componenten gewijzigd, oponder meer de versnellingsbak (verhoudingen) en de optionele overdrive (type).De trim werd ook aangepast en de airconditioning dam werd  vanaf 1973 onder de bumper geplaatst. Een handige optie op de TR6 was de uit een stuk afneembare stalen hardtop, die de auto gemakkelijk ombouwde tot een nette sportcoupe.

 
 
 
   
1972
 
   
1973
 
   
1974
 
   
1975
 

 

Eind Juli 1976 kwam er een einde aan de productie van de TR6 (eind februari 1975 al voor de UK markt modellen). In totaal werden 94.619 TRs gebouwd, waarvan er 86.249 werden geëxporteerd, slechts 8.370 zijn er verkocht in het Verenigd Koninkrijk. De auto behield het uiterlijk van traditionele Britse sportmodellen maar had het extra, opwindende element dat het sneller en feller was dan vele zogenaamde rivalen. Deze combinatie van traditie en macht helpt om zijn populariteit tot op vandaag te verklaren. De twee stoelen zijn comfortabel en er is geruime beenruimte. De versiering is eerder functioneel dan show. Het dashboard is  keurig en overzichtelijk, een geliefd makende eigenschap van de meeste jaren '60Triumphs. Het houten dashboard geeft een air van kwaliteit en charme De styling van de achterzijde van het (Karmann) carrosserie is net zo strak zoals dat bij de voorzijde, met stromende lijnen die vloeiend overgaan naar de achterlamp units en de verchroomde achterbumpers. Het bagagecompartiment is zeer ruim voor dat van een twoseater sportwagen en een verbetering op de achterbak van vroegere TRs. De uitgebreide carrosserielijn geeft grotere capaciteit. TR6 – het resultaat van de originele lijn van de TR (TR7 was een volledig nieuw model) - is een aantrekkelijke, snelle en zeer plezierige twee-zitter. Zijn fijne prestaties, goede grip en relatieve betrouwbaarheid, plus zijn zuivere karakter, maken het tot een auto die een vreugde is om voor de huidige enthousiaste liefhebber is te besturen.


 

 
   
1976
 
   
MyTR6
 
   
MyTR6
 
   
MyTR6
 

 

A History of the TR6                                (Click on flag for up-dates by year)

Collected from Various Sources

The TR6 was introduced in January, 1969, using similar chassis and running gear components to those used in the TR5/TR250. However, the body work, while retaining some elements of the TR5/TR250 design, was externally restyled by Karmann. Apart from smoothing the lines of the car, the design changes also gave the car more boot space. A front anti-roll bar now formed part of the specification and wider wheels were also fitted making the car look low, lean and very fast - which, of course, it was, courtesy of the TR5/TR250 smooth 6-cylinder inline 2498cc engine. The powerful six-cylinder engine is a reliable until, whether with UK-market petrol injection (150bhp) or US-market carbureted (104 bhp) fuel delivery. The UK petrol intected version was de-rated to 125 bhp in 1973 by by camshaft alterations and revised fuel injection metering. These changes made the TR6 smoother and more flexible..The TR6 was modified in several respects during its production run and the components affected include the gearbox (ratios) and the optional overdrive (type). The trim was also altered and an air dam was fitted below the bumper from 1973. A useful option on the TR6 was the one piece detachable steel hardtop which easily converted the car to a neat sports coupe. The TR6 came to the end of its production in July 1976 (February, 1975 for UK-maret models). In all, 94,619 TRs were built, of which 86,249 found homes overseas, only 8,370 being sold in the UK. The car retained the appeal of traditional British sports models but had the additional, exciting element of being faster and more furious than many would-be rivals. This combination of tradition and power helps to explain its popularity today. The two seats are comfortable and there is ample leg room. The trim is functional, rather than fancy. The facia is neat and uncluttered, an endearing feature of most 1960s Triumphs. The wooden facia gives an air of quality. The rear end styling of the Karmann body work is as neat as that at the front, with flowing lines which incorporate the tail lamp units and rear bumpers. The luggage compartment is very roomy for that of a two-seater sports car and an improvement on the boot of earlier TRs. The extended body line gives greater capacity.The TR6 - the consummation of the original TR line (the TR7 was a completely new model) - is an attractive, fast and very enjoyable two-seater. Its fine performance, good road holding and relative reliability, plus its sheer character, make it a car which is a joy to be driven by the current enthusiast!